Wills for ex-Pats

Jak uzyskać brytyjską wolę

Istnieje wiele ex-kotów (emigrantów) mieszkających chwilowo poza terytorium Wielkiej Brytanii, których majątek będzie podlegał prawu brytyjskiemu, gdy umrą. Powinni oni wszyscy zrobić Willę Wielkiej Brytanii.

Dla wielu wydaje się zbyt trudne, aby uczynić Wlk. Brytanii. Mogą pouczyć brytyjskiego prawnika, ale brytyjscy prawnicy za granicą specjalizują się w prawie korporacyjnym, a nie w sprawach osobistych, takich jak pisanie. Mogą być też bardzo kosztowne.

Mogliby nakazać brytyjskiemu prawnikowi podróż powrotną do Wielkiej Brytanii, ale to może być złe wykorzystanie cennego czasu.

Odpowiedź jest bardzo prosta: skontaktuj się z Purely Probate. Preferowanym sposobem korzystania z instrukcji jest wideokonferencja, na przykład Skype. Musimy porozmawiać z wszystkimi, których przygotowujemy (np. Mąż i żona).

Aby uzyskać pomoc i poradę z testamentami dla byłych PAT po uzgodnionej stałej opłacie, KONTAKT Info@purelyprobate.co.uk