Personel

Peter Derbyshire(CFO)

Peter Derbyshire Jako biegłego rewidenta jestem niezwykły, ponieważ pracowałem w różnych sektorach, zwłaszcza w sektorze prywatnym, samorządu lokalnym i dalszej edukacji. Przez ostatnie lata 15 prowadziłem własną firmę doradczą wspierającą organizacje w sektorze publicznym.

Jako konsultant dostałem ogromną satysfakcję od liderów coachingu i pomagając im rozwijać swoje umiejętności i samoświadomość, a także pomagać im w rozwoju swoich organizacji.

Kiedy moja żona Judith zaczęła czysto dowódcze, zaoferowałem pomoc. Moje doświadczenie w zakresie księgowości i szkolenia sprawiają, że jestem odpowiedzialny za systemy księgowe, zapewniając, że księgi rachunkowe są dokładne i aktualne. Posiadamy znaczne kwoty pieniędzy klientów. Jest to (właściwie) mocno regulowane przez Towarzystwo Prawnicze, a ja zapewniam, że wszystkie obsługiwane przez nas pieniądze są traktowane prawidłowo.

Dzięki mojej pracy konsultingowej wytworzyłem ogromne zainteresowanie tym, co czyni organizację zdrową i żywy. Naturalnie, bardzo lubię pomagać Judithowi w planowaniu i rozwijaniu firmy.

Peter Derbyshire
CFO
T: 01458 850 146
Pd@purelyprobate.co.uk