Blog

Ostatnie doświadczenie z zagranicznymi spadkami

Nadal dostajemy coraz więcej "transgranicznych" instrukcji.

W jednym przypadku, który niedawno zakończyliśmy, współpracowaliśmy z irlandzkimi prawnikami. Wyglądało na to, że majątek ten będzie musiał stawić czoła potężnym podatkom zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Irlandii, co zostanie jedynie częściowo złagodzone skutkami zwolnienia z podwójnego opodatkowania.

Po przeprowadzeniu dalszych dochodzeń przez wyspecjalizowanych doradców podatkowych ustalono, że największy udział, choć posiadany w Wielkiej Brytanii, może w rzeczywistości być traktowany jako irlandzki składnik aktywów. To znacząco zmieniło obliczenia, w wyniku czego nie było obowiązku płacenia brytyjskiego podatku od spadków.

W tej sprawie podkreślono znaczenie współpracy z innymi specjalistami w przypadku nieruchomości, w której aktywa znajdują się w więcej niż jednym kraju.