FAQ Artykuły

Rejestracja trwałego pełnomocnictwa

Trwały Pełnomocnik nie może być zarejestrowany i użyty natychmiast, a czas, jaki może trwać będzie, może ulec zmianie.

Obecny czas oczekiwania na rejestrację trwałego pełnomocnictwa wynosi 12 tygodnie.

Urząd Strażnika Publicznego musi sprawdzić, czy nie ma żadnych problemów. Jest też trzytygodniowy okres, w którym osoby, które otrzymały zgłoszenie, mają szansę sprzeciwić się Trwalej Pełnomocnictwu.

Biuro Opieki Społecznej nakłada £ 130 na rejestrację każdego Pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może używać tylko pełnoletniego pełnomocnictwa po zarejestrowaniu go w Biurze Gubernatora Publicznego. Zdrowie i dobrobyt Trwały Pełnomocnik może być wykorzystany tylko wtedy, gdy darczyńca (osoba potrzebująca pomocy) nie jest w stanie podjąć własnych decyzji.