Privacybeleid

Privacybeleid

1. In sommige delen van onze website vragen wij u om informatie die ons in staat stelt om u onze diensten te leveren. We zullen deze informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen om u te adviseren over services die mogelijk interessant voor u zijn.
2. De informatie die u verstrekt, zal vertrouwelijk worden behandeld en zal niet aan iemand worden bekendgemaakt zonder uw toestemming of tenzij bevolen door een rechtbank.
3. We zullen uw persoonlijke gegevens respecteren en zich ertoe verbinden om te voldoen aan alle toepasselijke Britse wetgeving inzake gegevensbescherming die momenteel van kracht is, zowel met betrekking tot de persoonlijke informatie die u in het algemeen verstrekt of als onderdeel van het wervingsproces en met betrekking tot persoonlijke informatie die wij mogelijk hebben. werkwijze.
4. Met betrekking tot de door u verstrekte informatie stemt u ermee in dat wij dergelijke informatie mogen gebruiken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor uw informatie is verkregen.
Als u geen marketingmateriaal wilt ontvangen van ons, neem dan contact op met Purely Probate.
5. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u het recht om gegevens op te vragen over de informatie die wij over u bewaren. Als u meer wilt weten over de persoonlijke gegevens die we over u hebben, neem dan contact op met info@purelyprobate.co.uk

Meer informatie over onze en uw wettelijke verplichtingen en plichten kunt u vinden op de Informatiebureau van de Informatie website